• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
1 2 3 4 5

Ventilačné mriežky s uzatvárateľnou žaluziou

Popis
Ventilačné mriežky slúžia pre vstup a výstup vzduchu z komory teplovzdušných krbov. Majú uzatvárateĺnú žaluziu. Mriežky sú ošetrené špeciálnym žiaruvzdorným laokm, ktorý zabezpećuje farebnú stálosť výrobkov.
TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmer v cm :  23 x 23   74,04€

                       35 x 23   77,88€

                       45 x 23   88,68€

                       45 x 16   82,56€

                       35 x 16   75,36€

Farebné prevedenie : BIElA