• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
1 2 3 4 5

Stredový Akumulačný prstenec

Popis

Akumulačné prstence a redukcie sú akumulačné materiály pre efektívne využitie energie spaľovaného dreva, ktorá u štandardných kozubových vložiek uniká do komína.

V spojení s kozubovou vložkou sa zvýši účinnosť celého systému a predĺži sa doba akumulácie o 4 až 10 hodín.

Akumulačné prstence sú kruhové moduly, ktoré efektívne akumulujú teplo z kozubovej vložky alebo kachlí a po dlhú dobu ju ďalej rovnomerným sálaním  odovzdávajú do obytného priestoru. Tým sa zároveň zníži teplota a objem spalín, ktoré by inak nadmerne zaťažovali komín.

Výhodou prstencov je minimálny nárok na priestor, ľahká a rýchla montáž, suché napájanie za použitia tesniaceho povrazca. Prstence možno inštalovať na kozubové vložky alebo kachle rôznych výrobcov, ktoré sú pre akumulačné prstence konštruované. Doporučený počet prstencov je 3-6 ks podľa typu kozubovej vložky.

Z praxe - zostava piatich prstencov na vhodnej kozubovej vložke s men. výkonom 10 kW rozkladá výkon 8 kW (2kW odchádzajú sklom bez možnosti akumulácie) na 8 hodín, teda 1kW/hod. Obvyklá zostava je 4-5 prstencov, teda cca 70 až 100 kg akumulačnej masy. Čo sa týka zanášania, je samozrejme otázkou kvalita paliva, kvalita spaľovacieho zariadenia (vložky) a kvalita obsluhy. Pre kozubové vložky a kachle s prstencami teda rozhodne doporučujeme dôsledne dbať na to, aby bolo jediným palivom čisté a suché drevo. Čistenie prstencov možné nie je, len ako vyššie uvedená správna prevádzka. Hladký povrch prstencov sa nezanáša i vďaka vysokej rýchlosti prúdenia spalín.

Zmyslom akumulačných topidiel je distribuovať nízky výkon hodinovo čo možno najdlhšie bez obsluhy. Akumulačné prstence zaisťujú rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti. Takmer konštantná tepelná vodivosť ukladá teplo, ktoré je postupne uvoľňované do vykurovaného priestoru.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Stredový akumulačný prstenec
CENA S DPH
78,00€