• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
1 2 3 4 5
NIEČO O KOZUBOCH

TEPLOVZDUŠNÝ AKUMULAČNÝ KOZUB

Pri tomto type kozubov, musia prejsť spaliny cestou do komína cez akumulačné prstence, kde sa odovzdá inak už odpadová tep. energia, zníži sa teplota spalín, čoho výsledkom je vyššia účinnosť spaľovania a tepelná zotrvačnosť.

Na obstavbu takýchto kozubov sa používajú materiály, ktoré teplo akumulujú a zároveň sálajú do priestoru. Kozub hreje ešte aj po vyhasnutí v ohnisku.