• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
1 2 3 4 5
NIEČO O KOZUBOCH

HYPOKAUSTOVÝ KOZUB

Je ideálnym vykurovacím telesom do nízkoenergetických domov. Jeho umiestnenie je vhodné v strede domu.

Má princíp teplovzdušného kozuba, ale iné technické riešenie.

Stavba je uzatvorená, bez teplovzdušných mriežok. Na obstavbu sa používa akumulačný materiál, ten sa prevádzkou nahreje a vyžaruje teplo celou plochou stavby do priestoru, sálaním.