• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
1 2 3 4 5
NIEČO O KOZUBOCH

TEPLOVODNÝ KOZUB

Tento kozub je vhodný na pravidelné kúrenie do trvalo obývaných priestorov. Ak chcete teplovodné vykurovanie / podlahové, alebo radiatorové / a požadujete dobrú reguláciu, je vhodný pre Vás.

V teplovodnom kozube vyrobíte v priebehu niekoľkých hodín kúrenia toľko tepla, koľko treba na väčšinu dňa a toto teplo sa v podobe teplej vody naakumuluje v akumulačnej nádrži.Výhodou je, že teplo vyrábate pri bežnom kúrení a spotrebuvávate postupne podľa potreby.